Eindelijk schikking in faillissement Imtech

[ad_1]

Na zeven jaar juridisch getouwtrek is het genoeg geweest voor de curatoren van Imtech en de financierende banken. Om nog jaren van tijdrovende en dure rechtszaken te voorkomen, schikten de banken over de afwikkeling van het faillissement van het failliete installatiebedrijf uit Gouda.

De banken zullen ruim 25 miljoen euro contant overmaken naar de boedel van Imtech. Ook trekken zij een vordering op depositotegoeden van 3,8 miljoen euro in, die naar de overige crediteuren gaat. In ruil daarvoor zullen de financiers worden gevrijwaard van aansprakelijkheid en verdere juridische procedures, zo blijkt uit een gezamenlijke verklaring. Curatoren, die de schikking ‘gunstig’ noemen, stellen dat hierdoor het uit te keren bedrag aan de overige crediteuren toeneemt.

Imtech ging in 2015 failliet. Met een schuldenlast van circa 1,5 miljard euro is Imtech een van de grootste faillissementen van Nederland. Tijdens de afhandeling van het faillissement zijn curatoren in conflict gekomen met de financiers. De groep banken, waaronder de Nederlandse grootbanken ING, ABN Amro en Rabobank, waren veruit de grootste crediteuren.

Alle partijen trekken de lopende vorderingen tegen elkaar in

Met de minnelijke schikking, waarvoor geen rechterlijke tussenkomst nodig was, trekken alle partijen de openstaande vorderingen tegen elkaar in. Curatoren en banken willen niet reageren op vragen.

Fraude- en pretpark

Het beursgenoteerde Imtech was in 2012 nog steeds erg populair onder beleggers. Het installatiebedrijf uit Gouda had een omzet van 5,4 miljard euro en was actief in 35 landen. Bij de Imtech-groep werkten 29.000 mensen, verdeeld over zeven divisies. Een jaar later was alles anders. Alarmerende berichten over jarenlange fraude bij projecten in Duitsland en Polen brachten het bedrijf in beweging.

Lees ook
De storm rond het faillissement van Imtech is nog lang niet voorbij

Gereedschappen uit de inboedel van het failliete Imtech zijn geveild.

Het topmanagement van de Duitse vestiging van Imtech bleek jarenlang documenten te hebben vervalst en onjuiste financiële resultaten te hebben gepubliceerd. Ook werd bijna 30 miljoen euro overgeheveld naar een groep bedrijven die op mysterieuze wijze ‘The X-Group’ heette – het bleek een netwerk van bedrijven en individuen te zijn, waaronder de kleinzoon van de oprichter van de Duitse tak van Imtech.

In Polen bleek er fraude te zijn gepleegd bij de bouw van een pretpark buiten de hoofdstad Warschau. Door knoeien met de financiering van het megacontract, ter waarde van circa 620 miljoen euro, moest Imtech in 2013 op korte termijn 100 miljoen afschrijven. Als gevolg daarvan stortte de aandelenkoers van het bedrijf in en liepen de schulden snel op. Imtech-topman Gerard van de Aast probeerde met twee aandelenemissies en een reorganisatie het tij te keren, maar dat mislukte; In 2015 werd Imtech failliet verklaard.

Conflicten op hoog niveau

Curatoren hadden bij de uitvoering van het faillissement een complexe klus te klaren. De banken hadden een dubbele rol: zij behoorden tot de crediteuren van Imtech, maar werden ook aansprakelijk gehouden voor honderden miljoenen aan schulden.

De banken hadden onder meer geprobeerd hun verliezen te beperken met circa 600 miljoen euro uit de door hen begeleide emissies van aandelen Imtech. Ook claimden zij de opbrengsten van individuele bedrijfsonderdelen van Imtech. Volgens de curatoren, die naast de banken ook namens de overige crediteuren optraden, hadden de banken hier feitelijk geen recht op. Vervolgens stelden curatoren de banken aansprakelijk voor 1 miljard euro wegens faillissementsfraude – het bedrag dat de banken te veel zouden hebben ontvangen.

Met de schikking die maandag is bereikt, worden de vorderingen op elkaar ingetrokken, waardoor het grootste deel van het megafaillissement is afgerond.

Er loopt nog een civiele schadevergoedingszaak tegen de voormalige bestuurders van Imtech en een tuchtzaak tegen de accountants van KPMG. De eventuele opbrengst hiervan gaat naar de overige crediteuren; de banken hebben beloofd niet aan te kloppen als dat bedrag minder dan 40 miljoen euro bedraagt.

Twee accountants van KPMG kregen in 2020 een berisping voor hun rol in het Imtech-debacle. Zij beseften de fraude te laat en ook de controle van de jaarrekening van Imtech was volgens de tuchtrechter onder de maat. De accountants prijzen zelf dat ze de fraude hebben ontdekt.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *