Veel uitkeringsgerechtigden maken geen gebruik van extra toelage

[ad_1]

Het gaat hier om de uitkering op grond van de Toeslagenwet. Ondanks de naam staat het geheel los van de bekendere toeslagen waarmee mensen huur, zorgpremies en kinderopvang kunnen betalen. Toch schrijven de onderzoekers het grote aantal mensen dat de toeslag niet gebruikt ook toe aan de angst voor hoge terugvorderingen, waar het schandaal over de kinderopvangtoeslag om draaide.

De informatievoorziening over de Toeslagwet kan verbeterd worden, constateert de Arbeidsinspectie. Daarnaast waarschuwt de toezichthouder dat de wet en het UWV er te makkelijk van uitgaan dat mensen verantwoordelijk zijn voor het aanvragen van een uitkering. “Dit komt niet altijd overeen met de vaardigheden en het vermogen van de klant om dingen te doen.”

Dat zoveel mensen dit geld achterlaten is ‘onwenselijk’, zegt Van Gennip. “Mensen mogen niet onder het sociaal minimum vallen”, aldus de vertrekkende minister. Ze wil het niet benutten van deze uitkering voorkomen door de wet te vereenvoudigen en het UWV meer ruimte te geven voor ‘proactieve dienstverlening’ aan mensen die daar recht op hebben.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *