Hoe lang moet je in Drenthe wachten op een huis? De grens van vijf jaar is gepasseerd

[ad_1]

De wachttijd voor een sociale huurwoning is de afgelopen drie jaar opgelopen tot ruim vijf jaar. Het aantal actief op zoek naar een woning is bijna verdubbeld.

In welke mate is er een woningtekort in Drenthe? Kamerlid Nico Uppelschoten (PVV) wil graag cijfers over het aantal woningzoekenden en wachttijden, zodat hij kan beoordelen of het provinciale huisvestingsbeleid nog actueel is. Maar op zijn schriftelijke vragen kreeg de politicus het antwoord dat deze gegevens niet bekend zijn bij het provinciebestuur. Ze heeft wel een huiskompas. Dat is de organisatie waar mensen zich moeten inschrijven als ze op zoek zijn naar een sociale woning.

Melden op website

Thuiskompas is een samenwerkingsverband van acht Drentse woningbouwverenigingen. Op de website van Kompas thuis De beschikbare huurwoningen staan ​​vermeld en u kunt zich daar inschrijven als u daarvoor in aanmerking wilt komen. Zo kunt u door heel Drenthe een woning zoeken.

Afgelopen kwartaal stonden 110.642 mensen ingeschreven als woningzoekende bij Thuiskompas. Dit hoge cijfer doet ons het ergste vrezen. Maar de statistieken zijn lastig te interpreteren, omdat niet iedereen die zich inschrijft actief op zoek is naar een huis. Ook schrijven mensen zich in omdat ze op termijn wellicht willen verhuizen.

“Wij hebben dit platform de afgelopen jaren actief gepromoot”, zegt woordvoerder Gekelien Lawerman van Thuiskompas. “Want we zagen dat mensen het frustrerend vonden als ze snel door wilden en achterin in de rij moesten staan. Wij vinden het dus prima als mensen zich registreren, alleen maar om wachttijd op te bouwen.”

40 jaar op de wachtlijst

Het aantal actief woningzoekers in Drenthe, dat wil zeggen mensen die op korte termijn willen verhuizen, bedraagt ​​’slechts’ 17.092. Dat is aanzienlijk meer dan medio 2020, toen dit aantal 9.467 bedroeg. Bijna een verdubbeling in drie jaar tijd. De gemiddelde wachttijd is gestegen van 57 maanden in 2020 naar 62 maanden nu.

“Maar deze gemiddelden kunnen ook een wat vertekend beeld geven, omdat ze gevoelig zijn voor uitschieters”, zegt Lawerman. “Dit jaar verhuurden we bijvoorbeeld vier woningen aan mensen die langer dan 30 jaar ingeschreven stonden, het jaar daarvoor twee woningen aan mensen die zelfs meer dan 40 jaar ingeschreven stonden.”

Het is onwaarschijnlijk dat deze mensen al die jaren wanhopig op zoek waren naar een huis. Waarschijnlijk zijn ze toen al in een woning gaan wonen en hebben ze zich meteen weer ingeschreven om de wachttijd weer op te bouwen.

Statushouders

De corporaties verhuren het overgrote deel van de huurwoningen via Thuiskompas. Dit jaar gaat het om 2651 van de 3369 huurwoningen. De overige 718 zijn via bemiddeling verhuurd. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een tijdje in een zorginstelling hebben gewoond en nu weer op eigen benen kunnen staan.

Ook statushouders, dat wil zeggen vluchtelingen met een verblijfsvergunning, vinden op deze manier huisvesting. Dit jaar gaat het om 255 woningen. Nog geen 10 procent van het totaal aantal vrijkomende sociale huurwoningen gaat naar statushouders.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *