Boerengrond in Fryslân in derde kwartaal goedkoper: landelijk noteerde het Kadaster hogere prijzen

[ad_1]

De gemiddelde prijs van landbouwgrond in Nederland bedroeg in het derde kwartaal 77.600 euro per hectare. Dat is 5,4 procent meer dan in het tweede kwartaal en 5,7 procent boven de gemiddelde grondprijs over heel 2022, 73.400 euro. Volgens het Kadaster was er sprake van een lichte prijsdaling in Fryslân.

De gemiddelde prijs van bouwland is landelijk met 4,9 procent gestegen naar 89.100 per hectare. Dat is 5,4 procent boven de gemiddelde prijs in 2022. Grasland is gemiddeld 2,5 procent duurder geworden en kost nu 69.700 euro per hectare. Dat is 5,3 procent meer dan de gemiddelde prijs van grasland in 2022, 66.200 euro. De gemiddelde prijs van snijmaïsgrond is met 10,4 procent gestegen naar 80.600 euro per hectare.

De gemiddelde landbouwgrondprijs in het derde kwartaal varieert van 58.000 euro in Fryslân tot 163.900 euro per hectare in Flevoland. In Noord-Holland en de drie zuidelijke provincies ligt de grondprijs tussen de 80.000 en 86.000 euro per hectare, in de overige zes provincies tussen de 70.000 en 74.000 euro per hectare.

In de provincies Fryslân en Groningen daalde de gemiddelde landbouwgrondprijs in het derde kwartaal met respectievelijk 4 procent en 2 procent (in Groningen naar 69.700 euro), terwijl deze in Drenthe gelijk bleef op gemiddeld 71.400 euro per hectare.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *