More hospitality businesses buckling under high costs and debts

[ad_1]

In de eerste helft van dit jaar zijn meer horecabedrijven gesloten dan in de vijf voorgaande jaren. Ruim 4.000 ondernemers bezweken onder de hoge kosten en schulden, NU.nl rapporten gebaseerd op cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Ook het aantal faillissementen in de sector stijgt snel.

Van januari tot en met juni sloten 4.058 horecaondernemers hun bedrijf – zo’n 20 procent meer dan vorig jaar en zelfs meer dan in de eerste helft van 2020, toen de pandemie uitbrak. Dit zijn bedrijven die gesloten zijn zonder failliet te gaan.

In dezelfde periode werden nog eens 141 horecabedrijven door de rechtbank failliet verklaard. Dat is tevens het grootste aantal in vijf jaar, met uitzondering van de eerste helft van 2020.

Volgens horecavereniging KHN hebben hotels, restaurants en bars het moeilijk. De inkomsten stijgen naarmate klanten steeds vaker naar de sector terugkeren, maar de winst groeit niet proportioneel. “Ondernemers hebben te maken met stijgende lonen, hogere huren en dure energie. Bedrijven kunnen deze extra kosten slechts in beperkte mate doorberekenen aan hun klanten. Je wilt jezelf immers niet uit de markt prijzen”, zegt Marijke Vuik van de KHN tegen NU.nl. “Maar dit zet de winstmarges onder druk.”

Veel bedrijven kampen ook met personeelstekorten en belastingschulden die tijdens de pandemie zijn ontstaan ​​en die nu moeten worden terugbetaald. “Ook veel bedrijven sloten tijdens de coronacrisis extra leningen af ​​om het hoofd boven water te houden. Die leningen moeten afbetaald worden”, aldus Vuik. “Sommige ondernemers komen zelfs onder de bijstandsgrens terecht.”

Volgens Vuik vreest de KHN de plannen om het minimumloon verder te verhogen, dat deel uitmaakt van de verkiezingsprogramma’s van verschillende politieke partijen. Een nieuwe grote verhoging zou grote gevolgen hebben voor de horeca, omdat een aanzienlijk deel van het personeel een minimumloon ontvangt.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *