Half of all museums in the Netherlands are in financial trouble

[ad_1]

De helft van de musea in Nederland verkeert in financiële problemen. De Nederlandse musea kampen met stijgende kosten. Vorig jaar bedroeg de inflatie 10 procent, maar de subsidies voor musea stegen met slechts 1 procent Museumvereniging Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek onder 469 aangesloten musea.

Omdat veel musea zwaar moesten putten uit hun reserves om de coronapandemie te overleven, verkeren velen nu in grote moeilijkheden. De helft, 49 procent, eindigde 2022 in het rood. De meeste daarvan zijn middelgrote instellingen. De Museumvereniging verwacht dat dit aantal zal toenemen naarmate de inflatie in 2023 verder stijgt.

Musea zijn afhankelijk van overheidssubsidies, die vorig jaar 52 procent van hun inkomsten uitmaakten. Nog eens 5 procent was steun van de overheid vanwege het coronavirus. De inkomsten en uitgaven van de musea waren vorig jaar gelijk, elk rond de 1,2 miljard euro. Ongeveer 70 procent van de uitgaven van musea bestaat uit huisvesting en personeel.

Het enige lichtpuntje in het rapport is dat Nederlandse musea vorig jaar meer bezoekers kregen: 23,5 miljoen bezoeken, waarvan 5,4 miljoen van internationale toeristen. Dat is een stijging van 93 procent ten opzichte van 2021, toen musea een groot deel van het jaar gesloten waren vanwege de coronapandemie.

“De stijgende bezoekersaantallen laten zien dat musea populair zijn bij een breed publiek. Er zijn meer museumkaarthouders en bezoekers dan ooit”, zegt Vera Carasso, directeur van de Museumvereniging Parool. “Maar de eigen inkomsten van musea zijn niet voldoende om de stijgende kosten te compenseren. Als we willen dat musea voor een groot publiek toegankelijk blijven, moeten we voorkomen dat musea hun toegangsprijzen verder moeten verhogen.

Carasso vroeg de regering om de subsidies te verhogen met de inflatie. “Zo kan de sector blijven innoveren, een goed aanbod bieden en bijdragen aan de verbinding in onze samenleving.”

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *