Kamer: politiek heeft in 20 jaar weinig gedaan voor gehandicapten

[ad_1]

Ook SP-Kamerlid Peter Kwint ziet dat de problemen ‘eerder groter dan kleiner’ zijn geworden. Naast de problemen uit het verleden heeft de gehandicaptenzorg volgens hem nu ook te maken met instellingen die failliet dreigen te gaan. Dat zou ‘ondenkbaar’ zijn geweest toen Kwint nog in de gehandicaptenzorg werkte, zo’n twintig jaar geleden. Ook kaart hij het huidige probleem aan van “honderden miljoenen die in de zakken van uitzendbureaus verdwijnen”, om de personeelstekorten bij zelfstandigen op te vangen.

Lucille Werner (CDA) stelde tijdens het debat dat de conclusie van een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau van twintig jaar geleden dezelfde is als die van het meest recent verschenen rapport, namelijk dat mensen met een beperking minder deelnemen aan het openbare leven. Ze geeft aan dit als ervaringsdeskundige ook te voelen en deed daarom in haar laatste debat over dit thema een dringende oproep aan het kabinet om concrete stappen te zetten om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen participeren in de samenleving.

Verschillende ideeën

VVD-Kamerlid Harry Bevers ging in zijn betoog zelfs dertig jaar terug naar de tijd dat hij als maatschappelijk werker werkte, en zei dat er destijds werd geprobeerd meer aandacht te besteden aan het potentieel van mensen met een licht verstandelijke beperking, deze groep heeft nu ruim twee miljoen inwoners. Het feit dat hij ‘een groot deel van die tijd’ weerspiegeld ziet ‘in de plannen van vandaag’, geeft hem een ​​‘zeker ongemak’.

In het debat werden verschillende ideeën naar voren gebracht om de levens van mensen met een handicap te verbeteren. Van spraakcomputers en het afschaffen van ingewikkelde regelgeving, tot de inzet van gespecialiseerde vertrouwenspersonen en een verbod op het inhuren van zzp’ers. Volgens Kees van der Staaij (CU) is er vooral beleid nodig dat niet alleen gericht is op het boeken van vooruitgang, maar zich ook richt op het vasthouden van vooruitgang. Hij ziet in de debatten over dit thema dat “drempels die voorheen verdwenen waren, na verloop van tijd gewoon terugkeren”.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *