Ouwehand again PvdD party leader after board discharged her

[ad_1]

Esther Ouwehand zal haar werkzaamheden als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren (PvdD) hervatten nadat het bestuur heeft vastgesteld dat zij zich niet schuldig heeft gemaakt aan integriteitsschendingen. De partijvoorzitter was tijdelijk afgetreden in afwachting van een onderzoek naar negen aangiften die tegen haar waren ingediend. Het bestuur oordeelde vrijdag echter dat geen van deze rapporten terecht was.

“Opgelucht, blij en trots. Oef, wat een heftige groeipijnen voor ons prachtige feest. Maar we zijn er doorheen gekomen! Iedereen bedankt voor alle steun in deze moeilijke tijd”, postte ze op X. “En nu zijn we er weer om te vechten voor dieren en de natuur.” Met dit bericht bevestigde Ouwehand volgens haar woordvoerder opnieuw partijleider te zijn.

De meldingen kwamen allemaal van leden van het voormalige bestuur, dat onlangs aftrad. De berichten tegen Ouwehand waren “duidelijk een escalatie” om het langlopende meningsverschil over de koers van de partij op te lossen, aldus het huidige college van bestuur. Het oude bestuur had een heel andere koers voor ogen dan Ouwehand en veel lokale en regionale gekozenen en raadsleden.

Tot die conclusie kwam het huidige bestuur na een “zorgvuldig en intensief traject” met hulp van een juridisch deskundige. Externe deskundigen hebben de uitspraak onafhankelijk beoordeeld.

De exacte inhoud van de berichten die voor veel onrust binnen de partij hebben gezorgd, blijft onduidelijk. Het huidige bestuur wil hier “omwille van de vertrouwelijkheid” geen commentaar op geven.

Medio september besloot het toenmalige partijbestuur Ouwehand niet langer als partijleider te benoemen, omdat algemeen werd aangenomen dat het latente conflict escaleerde. Veel leden leken Ouwehand te steunen in de wilde machtsstrijd die volgde.

Zo zei Kamerlid Christine Teunissen tegen De Telegraaf dat Ouwehand ‘niets anders heeft gedaan dan haar terechte zorgen geuit over het gebrek aan professionaliteit en slechte omgangsvormen binnen de partij’. Volgens Teunissen is er geen sprake meer van dat Ouwehand geen lijsttrekker meer is. : “Dat is aan de leden om te beslissen. En niet het bestuur’, zei ze tegen de krant.

Op X deelde het Kamerlid haar steun voor het aanblijven van Ouwehand als lijsttrekker.

Ook de jongerenorganisatie van de partij, PINK!, was geschokt door de aankondiging van het partijbestuur. “Wij herkennen het verwijt dat wordt geuit niet. Dit gaat ten koste van onze lijsttrekker en partij. Wij steunen Esther 100% en willen dat het bestuur zo snel mogelijk aftreedt”, zegt de jongerenorganisatie tegen RTL Nieuws.

Uiteindelijk hield het uitvoerend comité vol. Ook Kamerlid Leonie Vestering besloot vanwege het dispuut de Kamer te verlaten. Tijdens het PvdD-congres twee weken geleden ontving Ouwehand talloze steunbetuigingen. Tot verbazing van de aanwezige leden kondigde zij echter haar tijdelijk ontslag aan totdat het onderzoek naar de berichten was afgerond.[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *