‘Drenthe moet beheer planten en dieren beter aanpakken’. JA21 wil meer aandacht voor indringers

[ad_1]

Drenthe moet meer aandacht besteden aan het beheer van planten en dieren die ongewenst zijn of zich te snel voortplanten.

De provincie heeft wel een beheerplan voor fauna en flora, maar dat wordt niet goed uitgevoerd, zegt Kamerlid Harry Omlo (JA21). Onlangs stelde hij kritische vragen aan het provinciebestuur.

Goede banen

Drenthe kent veel natuur, de provincie is er verantwoordelijk voor dat deze goed behouden blijft en dat er geen sprake is van wildgroei. Zo zijn allerlei indringers (‘invasieve exoten’) niet welkom omdat ze het evenwicht in de Drentse natuur kunnen verstoren. Ook wil de provincie geen wilde zwijnen, vanwege het risico op verkeersongevallen en besmetting van varkens op veehouderijen. Tot voor kort waren ook dam- en edelherten niet welkom, maar inmiddels is er sprake van een soort gedoogbeleid.

Omlo is van mening dat er sprake is van een gebrek aan een goede uitvoering van het beleid. “De uitvoering wordt toevertrouwd aan een beperkt aantal mensen die de nulpositie niet kunnen handhaven.” Hij wijst op een groep wilde zwijnen die naar verluidt nog steeds ongehinderd rondloopt in de buurt van Beilen.

Knoflook padden

Omlo maakt zich ook zorgen over invasieve exoten, die zich bij gebrek aan beheer te veel zouden verspreiden. In een eerste reactie op de vragen van Omlo zegt de provincie echter wel degelijk veel geld te gaan uitgeven om dit tegen te gaan. Sinds 2016 is 80.000 euro uitgegeven aan de bestrijding van watercrassula in het leefgebied van beschermde knoflookpadden. Dit jaar trekt de provincie respectievelijk 40.000 en 120.000 euro uit voor het beheer van exoten in en langs provinciale wegen en waterwegen.

Omlo wijst ook op de aanwezigheid van de nijlgans en de wasbeerhond in Drenthe. De Nijlgans wordt beschouwd als een bedreiging voor andere vogelsoorten. Over hoe schadelijk de wasbeerhond is voor de Drentse natuur lopen de meningen uiteen, maar Omlo wijst op een toezegging van gedeputeerde Henk Jumelet (in de vorige raad nog verantwoordelijk voor natuurbeheer) om de groei van dit roofdier een halt toe te roepen. Omlo wil weten wat de status hier is.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *