Green light for new mosque in Enschede after 15-year dispute

[ad_1]

De Stichting Selimiye Moskee en de Islamitische Stichting Nederland (ISN) hebben toestemming gekregen voor de bouw van een nieuwe moskee in de gemeente Enschede, Overijssel. Woensdag de Raad van State afgewezen de zorgen van omwonenden over het toegenomen verkeer in hun buurt als gevolg van moskeebezoekers.

Deze beslissing markeert het einde van een 15 jaar durend dispuut, waarmee de laatste bezwaren tegen de oprichting van de moskee, die een capaciteit zal hebben van 625 gebedsruimtes, worden weggenomen. De nieuwe moskee vervangt twee oude gebouwen in het centrum van Enschede aan de Kuipersdijk op de hoek met wethouder Beversstraat.

Vanaf het begin waren er verschillende bezwaren tegen de bouw van de moskee. Zo heeft het jaren geduurd voordat overeenstemming werd bereikt over de azan, de oproep tot gebed vanuit een moskee. In de loop der jaren veranderde ook de gemeenteraad van Enschede van gedachten over een nieuw bestemmingsplan. Dit was voor de Raad van State aanleiding om in te grijpen en de raad op te dragen met een nieuwe resolutie te komen. Toen dit nieuwe besluit in 2022 werd geïntroduceerd, gingen omwonenden opnieuw in beroep bij de hoogste bestuursrechter.

De bewoners maken zich zorgen over mogelijke parkeerproblemen als de moskee op volle capaciteit draait. De Raad van State was het echter met zowel de stichtingen als de gemeente eens dat er adequate voorzieningen zijn getroffen. Dit geldt vooral omdat het onwaarschijnlijk is dat alle 625 plaatsen tegelijkertijd bezet zullen zijn. Alleen tijdens Eid al-Fitr en Eid al-Adha kan er sprake zijn van opstoppingen rond de moskee, maar er zullen in de buurt extra parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Omdat het vrijdagmiddaggebed buiten de spitsuren plaatsvindt, acht de rechtbank het aannemelijk dat het moskeebezoek niet tot problematische verkeersopstoppingen in de omgeving zal leiden.

De tegenstanders verwachten ook een grote toestroom van Duitse moslims naar Enschede, gezien de nabijheid van de grens. De Raad van State wijst er echter op dat de moskee 625 ruimtes heeft en dat het niet uitmaakt waar de gelovigen vandaan komen. Zorgen over verstoringen door islamitische bruiloften, die grote evenementen kunnen zijn, werden ook weggenomen, aangezien huwelijksceremonies weliswaar in de nieuwe moskee kunnen plaatsvinden, maar huwelijksrecepties niet zijn toegestaan.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *