Drenthe bouwt weinig huizen maar is het ook echt te weinig? De provincie weet het nietZijn er voldoende huizen in Drenthe? Het provinciebestuur tast hierover in het duister, al heeft het provinciebestuur sinds 2019 meer aandacht aan het onderwerp besteed.

“Het verbaast mij niets”, zegt Eeldenaar Nico Uppelschoten, Tweede Kamerlid voor de PVV. Op zijn schriftelijke vragen over de woningnood in Drenthe kreeg hij regelmatig het antwoord ‘hier zijn wij niet van op de hoogte’. “Voor mij was het eigenlijk duidelijk dat er bij de provincie weinig bekend is over dit soort zaken. Daarom zullen wij hierover blijven debatteren.”

“We moeten echt weten hoeveel woningen we tekort hebben en wat voor woningen er nu nodig zijn”, stelt Uppelschoten. “Omdat we daar dan beleid op kunnen implementeren.”

Extra rente

Het thema wonen heeft sinds 2019 extra aandacht van de provincie. Onder leiding van gedeputeerde Hans Kuipers werd een vliegende brigade van deskundige provincieambtenaren opgericht om gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van huisvestingsplannen. Ook kwam er meer geld op tafel voor een subsidieregeling.

Uppelschoten ontvangt signalen dat ook mensen in Drenthe moeite hebben met het vinden van een huis. “Mensen komen naar mij toe en zeggen bijvoorbeeld dat hun zoon of dochter geen woning kan krijgen. De klacht is vaak dat statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning, red.) huisvesting krijgen.”

Daarom vroeg hij aan het provinciebestuur hoeveel mensen er ingeschreven staan ​​voor een sociale huurwoning en hoe lang ze op de wachtlijst staan. Opvallend genoeg kan de provincie de eerste vraag niet beantwoorden. De wachttijd varieert volgens het provinciebestuur van 4 weken tot 7 jaar, geheel afhankelijk van wat de woningzoekende wil en in welke regio hij of zij wil wonen.

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning

Uppelschoten wilde ook weten hoeveel statushouders de afgelopen jaren een sociale huurwoning kregen, maar ook dat is bij de provincie niet bekend. Het goede nieuws is dat de bouw van nieuwe sociale woningen de afgelopen twee jaar is toegenomen. In 2022 zijn er 259 van dergelijke woningen gebouwd, tegenover 148 in 2021 en 163 in 2020. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er al 143 sociale huurwoningen gebouwd.

Toevallig verscheen deze week een rapport van onderzoeker Bart Corbijn. Volgens hem bouwt Drenthe veel minder huizen dan de meeste andere provincies, ook in verhouding tot het aantal inwoners. “Om te kunnen vergelijken hebben we gekeken hoeveel huizen er per 100.000 inwoners per provincie zijn gebouwd”, zegt Corbijn. “In Drenthe gaat het om 180 woningen, tot en met augustus dit jaar.” Het gaat daarbij niet alleen om de sociale huurwoningen, maar ook om de vrije sector en koopwoningen. Alleen Limburg bouwt minder huizen, zo blijkt uit het onderzoek van Corbijn.

Bouw 13.000 huizen

Corbijn keek alleen naar de cijfers, niet naar een verklaring. “Ook toevallige omstandigheden kunnen een rol spelen, bijvoorbeeld als er net een hele wijk is gebouwd”, zegt hij. “Dit onderzoek hebben we ook in 2021 en 2022 uitgevoerd. Vorig jaar zat Drenthe in de middenmoot, het jaar daarvoor was het de vijfde laagste.”

In ieder geval zijn de doelstellingen in Drenthe lager dan elders. Eind vorig jaar hebben de provincie en de Drentse gemeenten met minister Hugo de Jonge (CDA, Volkshuisvesting) afgesproken dat er in Drenthe in 2030 13.000 woningen bijkomen. De landelijke doelstelling is 900.000 woningen.

Uppelschoten: “Het is mij echter niet duidelijk waar dat aantal van 13.000 op gebaseerd is. En het is belangrijk om te weten in hoeverre het iets oplost als we dit aantal gaan opbouwen.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *