Veel boosheid om nieuwe waterzorgheffing in buitengebied Leeuwarden: die is ook voor mensen zonder rioolaansluiting

[ad_1]

De nieuwe waterzorgheffing Leeuwarden leidt op het platteland tot veel bezwaren. De gemeente ontving negentien bezorgde brieven, deels van grote belangenorganisaties.

Dat bleek woensdag tijdens een overlegvergadering van de gemeenteraad . Het nieuwe waterzorgtarief is bedoeld voor maatregelen om wegen begaanbaar te houden tijdens hevige regenbuien. Tot nu toe werd dit betaald uit de rioolheffing.

‘Stedelingen’

Als het aan GL-wethouder Evert Stellingwerf ligt, komt er binnenkort een aparte waterzorgheffing voor dergelijke ingrepen. Iedereen moet hieraan bijdragen, ook eigenaren van percelen zonder riolering. VVD-raadslid Geu Luik vroeg vorige week om een ​​overlegvergadering, omdat het om ‘5.900 kavels’ gaat.

“We hebben er al genoeg van om er beter in te worden”, betoogde Symen Tamminga van LTO-Noord woensdag. Dat de gemeente zelf ook maatregelen neemt, is vooral in het voordeel van de stadsbewoners, benadrukte hij: “Dan weet je zeker dat dit ook in jouw stad het geval is.”

Ook de eigenaren van 74 eigenaren van woonboten en vakantiehuizen in De Alde Feanen zijn het niet eens met de maatregelen, betoogde Bart van Nunen namens vereniging De Princenhof. ‘We zijn volledig off-grid’. Eigenaren zijn niet aangesloten op het riool en vangen het regenwater zelf op. Zij vinden de belasting een ‘oneigenlijk gebruik voor de klimaatopgave’.

App-bombardement

Ook Dorpsbelang Wirdum-Swichum maakte bezwaar, evenals enkele andere dorpsorganisaties. De maatregel leidde dit weekend tot een heus app-bombardement onder inwoners van Warstiens, aldus Theo Wolffs. Mensen hebben geen riolering en begrijpen niet wat de voordelen zijn voor hun dorp.

De maatregelen richten zich vooral op de bestrating in de dorpen en de stad, aldus Stellingwerf en zijn functionarissen. Hun bereikbaarheid komt ook de plattelandsbewoners ten goede, zeggen ze. Zo zullen er werkzaamheden plaatsvinden aan de Kerkbuurt in Wergea, waar Warstiens ook afhankelijk van is.

‘Geen belastingverhoging’

Waadhoeke werkt al langer met een dergelijke heffing, aldus Stellingwerf. Het gaat niet om een ​​belastingverhoging, maar om een ​​‘andere lastenverdeling’. De heffing is een doelbelasting die alleen aan klimaatmaatregelen mag worden besteed. Het gemeentebestuur beslist binnenkort of het nieuwe distributiesysteem doorgaat. Anders blijven mensen met een rioolaansluiting alles betalen.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *