Van warme-truien-zondag tot stenen kopjes en een groen kerkhof. Deze kerken in Leeuwarden gaan op de duurzame toer

[ad_1]

Het Leeuwarder Convenant Groene Kerken was nog niet eens ondertekend en het initiatief groeit al buiten de stadsgrenzen. Er is belangstelling vanuit Stiens, Damwâld, Dokkum, Drachten, Heerenveen en Wergea.

De 1.200 bomen die in 2022 door Leeuwarden liepen vanwege het project Arcadia zijn de aanstichter geworden van het Convenant Groene Kerken, dat dinsdag werd ondertekend in de Grote Kerk in Leeuwarden. Bosk was dat jaar voor acht binnenstedelijke kerken de aanleiding om 100 dagen lang feesten, lezingen, workshops en tentoonstellingen te houden rond het thema bomen.

Geloven in Leeuwarden wilde deze samenwerking graag in stand houden. Zo werd het idee voor de Groene Kerken geboren, met als doel een verandering in de geest van alle deelnemers teweeg te brengen richting duurzaamheid vanuit Bijbels perspectief. Negen religieuze gemeenschappen hebben zich hiervoor aangemeld. Het betekent dat ze zichzelf een concreet doel moeten stellen dat ze binnen een jaar proberen te bereiken.

Afwasploeg

Daar hebben de meeste deelnemers al over nagedacht, zo bleek toen ze zichzelf presenteerden. Zo wil de katholieke Sint-Vitusparochie het gebruik van fossiele brandstoffen in 2027 met 50 procent terugdringen en moet 10 procent van de parochianen bewust de uitputting van de aarde tegengaan.

Het Leger des Heils was al bezig met duurzaamheid door geen plastic of papieren bekers meer te gebruiken, maar stenen bekers die in de vaatwasser gaan en waarvoor een afwasteam is samengesteld. Op hun pand lagen al zonnepanelen, nu is het zaak om de hele gemeente mee te krijgen in het streven naar duurzaamheid. Sociaal zijn mag dan een grote troef zijn binnen het Leger des Heils, maar het mag duidelijk zijn dat als je mensen wilt helpen door iets te geven, je ook iets duurzaams moet geven.

Vegetarisch

De protestantse gemeenschap van De Jacobijner werkt aan isolatie en verwarming in het pand en houdt concrete initiatieven zoals een warme truienzondag en stekjesmarkt. Doopsgezinden en remonstranten gaan voortaan vegetarisch eten als ze in groepjes bij elkaar komen. Remonstranten moeten hun eigen kopje koffie meenemen. Die koffie is in ieder geval fairtrade bij de kerk van Lekkum/Miedum/Snakkerburen en Blitsaerd. Ook is er aandacht voor duurzame schoonmaakmiddelen en is er een isolatieplan voor de kerkramen.

Dominee Gerben Hoogterp uit Lekkum maakte verder het plan bekend om van de begraafplaats op de terp weer een echte begraafplaats te maken. Een groene tuin die een plek moet worden voor het hele dorp. Naast deze kerken doen de protestantse gemeenten De Schakel, De Fontein en Huizum-Oost mee.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *