Waterschap Noorderzijlvest stopt frituurolie in de tank. Dat is beter voor het milieu

[ad_1]

Waterschap Noorderzijlvest stapt volledig over van diesel naar frituurvet. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot van pompstations, zware machines en bedrijfsvoertuigen met ruim 90 procent verminderd.

Het waterschap Groningen-Drentse heeft al goede ervaringen met het gebruik van gerecyclede frituurolie. Sinds 2019 draaien de drie gemalen en al het zware materieel op zogenoemde ‘hydrotreated plantaardige olie’.

Noorderzijlvest sluit samen met het collega-waterschap Overijssels een biobrandstofcontract

Noorderzijlvest zet nu de volgende stap met een nieuw contract dat het samen met waterschap Drents Overijsselse Delta heeft afgesloten met de Friese brandstofleverancier Future Fuels. Vanaf nu rijden alle voertuigen op beide schappen op plantaardige ‘blauwe diesel’.

Dit heeft grote milieuvoordelen ten opzichte van traditionele ‘fossiele’ dieselolie. Het vermindert niet alleen de CO2-uitstoot, maar ook stikstof, stofdeeltjes en koolmonoxide. Voor deze biobrandstof zijn geen aanpassingen aan de motoren nodig. Ook de noordelijke spoorlijnen van Arriva rijden al op blauwe diesel.

Beter voor het milieu, minder roet en geur tijdens het werken

Noorderzijlvest gebruikt jaarlijks in totaal 640.000 liter diesel voor haar gemalen, kranen, maaiboten en tractoren. Doordat plantaardige biodiesel (officieel ‘HVO100’) schoner verbrandt, veroorzaakt het ook minder overlast door roet en stank rond plekken waar het waterschap werkt, zoals de huidige versterking van de Waddenzeedijk tussen Eemshaven en Lauwersoog.

Het gezamenlijke brandstofcontract met de Drents-Overijsselse Delta past in het beleid van beide waterschappen om zo duurzaam mogelijk te werken, zegt Noorderzijlvest-directeur Herman Beerda. Binnen enkele jaren willen de partners volledig ‘circulair’ werken, dat wil zeggen uitsluitend met hernieuwbare grondstoffen.

Ook ingehuurde bedrijven gestimuleerd om over te stappen op ‘biologisch’

Volgens Beerda ligt de focus niet alleen op onze eigen consumptie, maar ook op die van alle ingehuurde bedrijven en leveranciers. “Wij stimuleren partijen die voor ons ‘in het veld’ werken dezelfde brandstof te gebruiken.” Naast ons eigen materieel gaat het ook om de tankwagens die het slib van de rioolwaterzuiveringsinstallatie afvoeren en de machines van alle loonwerkers.

Om de duurzaamheid bij zulke contractpartners te helpen bevorderen, kijkt Noorderzijlvest bij de aanbesteding niet meer alleen naar de goedkoopste aanbestedingsprijs. Bedrijven die inschrijven op grote contracten worden getoetst aan een CO2-Prestatieladder. Aanbieders die aantoonbaar minder CO2 uitstoten, genieten de voorkeur.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *