Firda-bestuurder Meijerink: goede kans dat ‘leerstoel’ voor meertaligheid in het mbo er gaat komen

[ad_1]

Er zou in het middelbaar beroepsonderwijs een zogenaamd meertaligheidspracticum moeten komen. Firda-voorzitter Remco Meijerink is voorzichtig optimistisch dat er in de nabije toekomst groen licht zal komen.

Een praktijkpraktijk is een soort leerstoel, maar dan in het middelbaar beroepsonderwijs, waar praktijkgericht onderzoek wordt gedaan. Het is de bedoeling om te onderzoeken hoe meertaligheid in het middelbaar beroepsonderwijs kan worden ingezet. Meijerink zei dit woensdag tijdens een Ynspiraasjedei mbû, georganiseerd door Firda, Aeres en de Afûk.

De twee beroepsinstellingen en de Afûk werken samen om meer te doen met het Fries en meertaligheid in het voortgezet onderwijs. Veel studenten zullen in hun latere werkveld te maken krijgen met Friestaligen, maar ook met mensen die een andere taalachtergrond hebben. Tot nu toe is daar in de training nog niet zoveel aandacht aan besteed als Firda en Aeres zouden willen.

Naast meertaligheid zou in zo’n praktijk ook praktijkonderzoek gedaan moeten worden naar leesvaardigheid en naar het versterken van de band van leerlingen met de regio waar ze leren en waarschijnlijk werken.

Lobby in Den Haag

Of het practicum er daadwerkelijk komt, hangt volgens Meijerink onder meer af van de steun van de overheid. “Het lijkt erop dat het de goede kant op gaat. Wij gaan ons uiterste best doen om ook in Den Haag zaken voor elkaar te krijgen.” Het is nog niet zeker wanneer het practicum daadwerkelijk kan starten.

Zoals veel vertegenwoordigers van Friese instellingen die zich bezighouden met taal, cultuur en onderwijs, zal Meijerink donderdag in Den Haag zijn om zijn zaak te bepleiten. Vervolgens is er een rondetafelgesprek met Kamerleden over de nieuwe Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer, die vanaf volgend jaar in werking moet treden. Hierin staat wat het rijk en de provincie de komende jaren willen bereiken op het gebied van de Friese taal, ook in het onderwijs.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *