Experts kritisch op plan om de kerncentrale Borssele langer op te houden: ‘Er is te veel onduidelijk’ | Borsele

[ad_1]

Het langer openhouden van de kerncentrale Borssele is nog geen uitgemaakte zaak. Want er is nog veel onduidelijk, zegt een commissie die de regering adviseert. Zij zijn van mening dat er nog veel meer onderzoek moet worden gedaan voordat de overheid de wet kan veranderen.

Het kabinet wil de huidige kerncentrale in Borssele langer openhouden. Dat kan niet zomaar omdat in de wet staat dat de kerncentrale uiterlijk in 2033 gesloten moet zijn. Het langer openhouden van de centrale betekent dus dat de wet aangepast moet worden.

Voordat de Tweede Kamer, de Eerste en de regering de wet kunnen veranderen, moeten de gevolgen voor het milieu in kaart worden gebracht. De Commissie voor Milieueffectrapportage doet dit. Op verzoek van staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft zij gekeken wat er nodig is om een ​​dergelijk advies te kunnen geven.

Het is niet mogelijk om het zomaar langer open te houden

De deskundigen roepen het kabinet op om meer duidelijkheid te scheppen over de besluitvorming rondom kernenergie. Dit is nodig om de gevolgen voor het milieu goed in kaart te kunnen brengen als de kerncentrale langer open blijft.

Het is de deskundigen niet duidelijk hoe het langer openhouden van de centrale past in een bredere visie op het gebruik van kernenergie in Nederland. Een voorbeeld hiervan is de rol van kernenergie in de (toekomstige) energiemix. Met andere woorden: welke soorten energie gebruiken we in Nederland, zoals zon, wind en andere manieren om energie op te wekken. Ze willen dat de regering aangeeft in welke volgorde en in welk besluit welke keuzes er over kernenergie worden gemaakt.

Er is meer dan alleen de kerncentrale

Ook vragen de deskundigen aandacht voor andere grote energieprojecten in de regio Borssele, zoals plannen voor energieopslag, hoogspanningslijnen en twee nieuwe kerncentrales. De kerncentrale Borssele kan milieueffecten hebben op deze toekomstige (energie)projecten en vice versa.

Ook is onduidelijk hoe de regering de wet wil veranderen, en onder welke voorwaarden. Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie stelt drie alternatieven voor: een verlenging van 10 jaar, 20 jaar of voor onbepaalde tijd. Maar de noodzakelijke lange termijn technische onderzoeken die een levensduurverlenging onderbouwen, zijn nog niet gestart. EPZ, de exploitant van de kerncentrale, wil hier pas na een wetswijziging in investeren.

Volgens de deskundigen is het zonder deze informatie niet eens mogelijk om op hoofdlijnen te onderbouwen dat de kerncentrale veilig langer open kan blijven. Volgens haar betekent dit dat er in de nieuwe wetstekst geen onderbouwde uitspraak kan worden gedaan over een nieuw begrip.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *