Van der Burg belooft aan sceptisch Ter Apel dat speciale opvang voor overlastgevers nu echt van de grond komt. ‘Eerst zien dan geloven’

[ad_1]

Tijdens een bezoek aan Ter Apel beloofde staatssecretaris Eric van der Burg dat de PBL-opvanglocatie voor kansarme asielzoekers en overlastgevers snel wordt uitgebreid. Volgende week zet hij de afspraken zwart op wit in een brief.

De gemeenteraad van Westerwolde is teleurgesteld. “We wilden vandaag reageren en het is wachten op een nieuwe brief”, zegt GroenLinks-raadslid Eize Hoomoedt namens de voltallige raad. “Er wordt niet naar ons geluisterd.”

‘Harde afspraken’

Van der Burg sprak met de gemeente en met burgemeesters Jaap Velema uit Westerwolde en Eric van Oosterhout uit Emmen. “We hebben harde afspraken gemaakt”, zegt Van Oosterhout. “Tegelijkertijd gaat het om afspraken die dit voorjaar al bestonden. Intussen neemt de ernst van de problemen toe. Dus hier is de regel: eerst zien en dan geloven.”

De staatssecretaris erkent dat er te weinig is gebeurd en begrijpt dat het geduld van bewoners, wethouders en bestuurders op is. “Dus als de brief van volgende week niet naar tevredenheid is, kom ik hier de week daarop terug. Het is geen optie dat we niet tot overeenstemming kunnen komen.”

Volgens de staatssecretaris heeft de uitrol van het PBL vertraging opgelopen vanwege uitvoeringsproblemen. “Er moesten extra hoge hekken komen, het COA had te weinig personeel, er vond een ernstig incident plaats tegen een medewerker, er werden PGO-plekken benut vanwege het algemene tekort aan opvangplekken en de uitlevering van mensen door de IND was nog niet mogelijk.” Goed.”

Volgens Van der Burg zijn deze problemen inmiddels opgelost en staat uitbreiding van de capaciteit van het PBL niets meer in de weg. “Waar we het allemaal over eens zijn, is dat het PBL potentieel de oplossing is.” Het PBL wordt eerst uitgebreid van 30 naar 50 plaatsen. En uiteindelijk naar 100. Daarnaast moet het COA ervoor zorgen dat kansarme asielzoekers die niet naar het PBL kunnen, verspreid worden over het land en niet meer als grote groep in Ter Apel verblijven.

‘Teleurstelling’

Volgens burgemeester Jaap Velema van Westerwolde kwam uit het gesprek naar voren dat er zes maanden na eerdere afspraken nog niets is bereikt voor Ter Apel en omgeving. ‘Dus je zit in de emotie van teleurstelling.’ Hij ziet nu echter wel een verschil met die eerdere afspraken. “De staatssecretaris heeft zich hier persoonlijk aan gecommitteerd. Hij zal minimaal wekelijks rapporteren over de voortgang. Hij zegt dat het COA nu klaar is. Dat is mooi.” Maar eerst zien en dan geloven, zegt ook Velema. “We hebben geen alternatief.”

Intussen wint de gemeente Westerwolde juridisch advies in over de mogelijkheid om de bestuursovereenkomst met het COA te ontbinden of te wijzigen. “We werken aan een motie voor de volgende raadsvergadering”, is het enige wat Eize Hoomoet hierover wil zeggen.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *