Abortions in the Netherlands increased by nearly 15% in 2022

[ad_1]

Vorig jaar kozen meer vrouwen ervoor om hun zwangerschap af te breken dan het jaar daarvoor. Het aantal abortussen steeg met bijna 15 procent tot een totaal van 35.606, meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugdzorg (IGJ) in een donderdag gepubliceerd jaarverslag.

Deze stijging was min of meer consistent in alle leeftijdsgroepen. Onder tieners was de stijging van het aantal abortussen iets minder, maar toch nog steeds met 13 procent toegenomen. Vrouwen tussen de 30 en 35 jaar kiezen er het vaakst voor om hun zwangerschap af te breken, gevolgd door vrouwen tussen de 25 en 30 jaar.

In 2020 en 2021 is het aantal abortussen licht gedaald.

Negen van de tien vrouwen die een abortus hebben ondergaan in een ziekenhuis of gespecialiseerde kliniek, wonen in Nederland. Het aandeel buitenlandse vrouwen is licht gestegen en bedraagt ​​9,2 procent van het totaal.

In Nederland is abortus in de meeste gevallen wettelijk toegestaan ​​tot 24 weken. In de praktijk is 22 weken doorgaans de geaccepteerde duur, aangezien het bepalen van de exacte duur van de zwangerschap niet altijd nauwkeurig is. Na de 24e week mag een arts de zwangerschap alleen om ernstige medische redenen afbreken, bijvoorbeeld omdat de foetus buiten het lichaam van de moeder niet levensvatbaar is.

Een duidelijke verklaring voor de stijging van het aantal abortussen biedt de IGJ niet. Hoewel klinieken en ziekenhuizen verplicht zijn gegevens aan de inspectie te verstrekken, beschikken zij vanwege de privacyregelgeving niet over de middelen om de gegevens verder te analyseren. Dit is wettelijk vastgelegd om ervoor te zorgen dat abortussen niet herleidbaar zijn tot individuen.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *