Het kistje bier voor de Friese taal is in Den Haag bij Aant Jelle Soepboer in goede handen | Haagse bluf

[ad_1]

Een politiek toetje na een weekje Den Haag. In deze aflevering: Romke de Jong geeft het Friese krat bier door aan Aant Jelle Soepboer.

Romke de Jong was zenuwachtig over zijn magnum opus. Het aftredende D66-Kamerlid zei in de wandelgangen dat het rondetafelgesprek over de Friese taal zijn laatste optreden in de Tweede Kamer zou zijn.

Als gunst gaf VVD’er Erik Haverkort hem de voorzittershamer. Zo mocht De Jong Fries zijn yn Iers en Chinees , leidt zijn eigen middag. Zijn eerste woorden in de Tweede Kamer, de belofte, waren in het Fries. Dat laatste onthulde hij ook al. “Dêrmei is de cirkelloop.”

Vorig jaar brak Romke de Jong het wereldrecord Fries spreken in de plenaire zaal. Nu was er een nieuwe mijlpaal: Den Haag sprak vier uur lang over Fryslân. De eerste kamer was te klein voor ‘de Friezen’ Zwitsers zelfs de grotere Thorbeckezaal was uitverkocht.

‘Grutsk’ was de Gerdyskter waarmee hij zeventien sprekers en negen Kamerleden bij elkaar had weten te krijgen. Spreker Ans Wallinga, docent Friese taal en cultuur aan het Drachtster Lyceum, waagde haar kans en maakte een selfie met Caroline van der Plas.

De Jong had zijn ‘Fryske Keamer’-compagnon Tjeerd de Groot, uit Woudsend, de tweede landstaal geleerd. De nieuwe Friese D66 hoop zei een mooie zin tussen Harry Bevers en Habtamu de Hoop. “Fernuverje” was al een goed idee.

Van der Plas (BBB) ​​deed “behoorlijk wat” mee, Hilde Palland (CDA) hield het als Overijssel bij “ABN”. De ‘grote tanks’ vlogen ‘om de oren’ van CDA-lid Harmen Krul uit Den Helder, bij familie in Skarl.

Hij constateert dat er na De Jong – “onze hoeder van het Fries in de Kamer” – ook “voldoende opvolgers klaarstaan”. Hij keek over de tafel. Onder de sprekers bevond zich ook Aant Jelle Soepboer. Nog steeds FNP-raadslid in Noardoost, maar vooral nummer 7 op de lijst van Pieter Omtzigt.

Het was Soepboers laatste optreden als wethouder. Het markeerde de eerste slagen van zijn cirkel in de Haagse arena waar hij na november zal schitteren. Het Fries, zo zei hij enthousiast, heeft ‘een krat bier’ nodig om overeind te blijven, om als kleine taal zichtbaar te blijven onder de grote jongens. “Wat het kleinste is, verdient de meeste aandacht.”

Van der Plas wilde een “gratis krat bier” ter beschikking stellen. De Groot complimenteerde Soepboer al met zijn ‘maiden speech’. “Ook nog niet yn de Keamer en niet eens meer grappen maken over gratis bier. Jo passe hjir”, las hij vrolijk en feilloos voor uit de vertaalapp.

Die luchthartigheid, zo vertelde Soepboer later, deed hem lachen en de middag liep ten einde. Maar, zo wil Soepboer zeggen, hij is “heel serieus”. “Het Frysk is niet willekeurig.”

Na de laatste woorden van Romke de Jong, “echt onbeschoft” met een brok in de keel, kreeg hij uit het publiek zijn eigen naamplaatje van de Kamerbode, een traditie in Den Haag. De boodschapper zou het bord met ‘Mr. Soepboer’.

ton.van.der.laan@lc.nl

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *