bid en vast voor vrede, en een einde aan haat

[ad_1]

“Ter ondersteuning van al diegenen die lijden onder deze oorlog, roepen wij leden van onze kerken en alle andere mensen van goede wil wereldwijd op om dinsdag te vieren als een dag van vasten en gebed.” Dit is de oproep van kerkleiders uit Jeruzalem. Onder hen bevindt zich de Latijnse patriarch, de hoogste geestelijke van de katholieke kerk in Israël.

In een gezamenlijke verklaring uitten zij hun bezorgdheid over “ons geliefde Heilige Land, dat de afgelopen week dramatisch is veranderd”. Een week geleden voerde Hamas vanuit Gaza een grote terroristische aanval uit in Israël. Het reageerde door Gaza te bombarderen en te belegeren. Er dreigt een grondoorlog te volgen.

Een einde aan de haat

Dit heeft geleid tot een ‘rampzalige humanitaire catastrofe’, zeggen kerkleiders. Toch sluiten ze hun verklaring hoopvol af: ‘Er is nog tijd om een ​​einde te maken aan de haat.’

De dreigende catastrofe is voelbaar onder Palestijnse christenen in Gaza. Nisreen Antone van de Heilige Familieparochie bood vrijdagmiddag aan de telefoon zijn excuses aan. ‘Het spijt me, ik kan echt niet praten. We bidden alleen maar dat onze kinderen veilig zijn.” Ze schatte dat er op dat moment – ​​vrijdagmiddag – 450 mensen hun toevlucht hadden gezocht in de kerk.

Nisreen Antone’s echtgenoot George, die als leraar werkt in het Thomas Aquino Centrum van het Latijnse Patriarchaat, kondigde op Facebook aan dat hij niet zou meewerken aan het bevel van Israël om het noordelijke deel van de Gazastrook te evacueren. ‘Voor wie het wil weten: wij blijven in de kerk. Wij zijn nooit geëvacueerd. Bid voor ons.”

Die ochtend werd er nog een mis gehouden in de Kerk van de Heilige Familie, waarvan foto’s op Facebook staan. Ongeveer veertig vrouwen, mannen en kinderen staan ​​voor hun rode kerkbanken om te bidden. ‘Wij bidden alleen voor vrede’, staat er.

Paus Franciscus gebeld

De priester van die kerk, Gabriël Romanelli, is niet in Gaza. Hij was vóór het uitbreken van de oorlog in Rome en is nu gestrand in Bethlehem. Paus Franciscus belde hem op en bood hem “nabijheid en gebeden” aan, zei Romanelli, die de paus bedankte “voor zijn oproep tot een staakt-het-vuren en een einde aan al het geweld, al het terrorisme en alle oorlog.”

Binnen de 2,3 miljoen inwoners van Gaza vormt de christelijke gemeenschap een uiterst kleine minderheid. Volgens pater Romanelli telt Gaza slechts 1.017 christenen. Een handvol gezinnen is de afgelopen dagen hun huis kwijtgeraakt als gevolg van Israëlische bombardementen. Zij ‘wonen’ nu in het kerkgebouw en het bijbehorende klooster.

Aanstaande dinsdag: bid en vast voor vrede

Zusters uit verschillende congregaties assisteren hen. “Ze verdelen de voorraden onder elkaar”, zegt Romanelli, maar de voedsel- en watervoorraden raken op. Ook de energievoorziening is gestopt. De situatie is nijpend. “We kunnen niet langer voldoen aan de behoeften van mensen.”

Hij vreest nu al de langetermijngevolgen die deze crisis zal hebben voor zijn parochianen en andere inwoners van Gaza. Romanelli zal aanstaande dinsdag deelnemen aan het vasten en gebed dat door de kerkleiders is aangekondigd. “We vragen gelovigen overal om met ons mee te bidden en te vasten, om het uit te roepen tot God: maak een einde aan deze oorlog en schenk vrede.”

Lees ook:

Palestijnse christenen in Nederland maken zich zorgen over hun families en zijn ontzet over de steun die Israël krijgt. “Ik lig wakker en rouw om alle doden.”

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *