Ik haw besocht rêst yn ’e foto te bringen: de foto waarop Jilmer Postma de ‘top fan BBB Fryslân en de Nederlânske BBB byinoar’ vastlegde

[ad_1]

Wat is de mooiste of bijzondere foto die jij in 2023 hebt gemaakt? Die vraag stellen wij aan de Friese persfotografen. Jilmer Postma kiest een foto die hij maakte bij de installatie van Gedeputeerde Staten van Fryslân.

Als fotograaf is Jilmer Postma altijd op zoek naar symmetrie in zijn werk. En dat is heel goed gelukt op deze foto van de installatie van Femke Wiersma als BBB-vertegenwoordiger van Fryslân. ,,Hij heeft de Steateseal gesmoord. Minsks zien enkele tsjinmekoar op hun banken. Fans zijn altijd blij met hun gezin en zijn klaar om geïnstalleerd te worden”, zegt Jilmer. Het gevaar voor een fotograaf is dat het een erg rommelige foto wordt. “Als je je er één keer vestigt, wordt het al snel een drukke plek.”

Jilmer zat in de Steateseal voor het ANP en wist: landelijke media zijn vooral geïnteresseerd in foto’s van de BBB; destijds de grootste partij van het land. “Foar-achtige media zijn de grootste fan van Femke Wiersma, dus zij is iets belangrijker dan Sybe Knol van de FNP.”

Bij het betreden van de Steateseal zag Jilmer meteen dat Wiersma op de publieke tribune zat, precies in het midden tegenover een gangpad. Dat zou een mooi plaatje kunnen opleveren, dacht hij. “Als fotograaf ben ik vrij om mezelf te omringen. Ik probeer altijd een stuk stront zoals de oren te verfijnen, oren schreeuwen over deze foto’s.

Deze foto is gemaakt toen Femke Wiersma opstond, nadat fractieleider Abel Kooistra van BBB Fryslân haar had voorgedragen als plaatsvervanger. “Sy stond op om te schreeuwen dat ze hulpsheriff was geworden. Wat je zei, ik wist het gewoon niet. Daarvoor had Jilmer het te druk met het maken van de foto.

“Ik kijk naar mijn probleempjes over een van de gongpaden, in het bijzijn van commissaris van de koning Arno Brok. Deze foto heb ik in telelins gemaakt.” Veel tijd had hij daar niet voor. Wiersma ging daarna in ieder geval weer zitten om de stemming af te wachten. “En doe wat je wilt als fotograaf om zo duidelijk mogelijk te zijn en dit pad te kunnen volgen.”

Mooie sfeer

Het was Jilmers eerste keer in de Steateseal. “Ik heb fansels wol faker foto’s makke op het Provinsjehûs maar gewoon oorder en duizelig seal. De Steateseal is echt prachtig en staat geweldig met zijn mooie kasten en mooie stoelen en banken. Dat je een mooie sfeer op de foto hebt; mooier als fan dy multyfunksjonele modern romten dy’tst op oare paste faak hast.”

Maar je moet ook voorzichtig zijn. Want al die versieringen kunnen er ook voor zorgen dat een foto te druk wordt. “Ik heb geprobeerd een foto mee te nemen.” En dat pakte goed uit. Zoals gezegd vindt hij vooral de symmetrie op deze foto mooi, je ziet nog net een stukje van de groene pluche bankjes naast het pad, maar niet te veel.

“En dat Eke Folkerst, de andere BBB-gedeputeerde, en Caroline van der Plas niet op pad zijn, dat beeld is nog sterker”, zegt Jilmer. Caroline van der Plas, fractieleider van de landelijke BBB en destijds het enige Tweede Kamerlid voor die partij, kwam pas op het laatste moment binnen, herinnert Jilmer zich. “Sy stie hoort wat er naast staat, maar Femke zei: ‘Kom maar zitten.’ Ik ben opgewonden als ik in Bern ben.” Een goede zet voor de fotograaf. “Dit is wie op dat moment de topfan is van BBB Fryslân en de Nederlandse BBB byinoar. Leuk als foto van een meisje dat verwant is.”

Jilmer Postma (Drachten, 1991) studeerde fotografie en journalistiek aan ROC Friese Poort in Drachten.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *