Cambuur vraagt gemeente om steun voor stadionafbouw: gat van 5 miljoen euro, geld nodig voor installatiewerk, kleedkamers en stoeltjes

[ad_1]

SC Cambuur zal waarschijnlijk gemeentelijke steun aanvragen voor de voltooiing van het stadion. De club kampt met een gat van 5 miljoen euro. Voor de gemeente Leeuwarden lijkt een lening of garantie bespreekbaar.

De ruwbouw van het nieuwe Cambuurstadion is bijna voltooid. Maar de installatiewerkzaamheden, stoelen, gras, kleedkamers en andere voorzieningen zijn voor rekening van de club. Cambuur zelf kan dit financieel niet redden.

Aanvankelijk was voor de oplevering ruim 6 miljoen euro begroot en dit is ook door Cambuur gerealiseerd, maar door een combinatie van conservatieve begrotingen, stijgende bouwkosten en lonen is het benodigde bedrag inmiddels vele miljoenen hoger.

“Er is nog een gat van 5 miljoen euro voordat we onze financiering rond hebben”, zegt Cambuur-directeur Ard de Graaf. Vandaar de aanstaande steunaanvraag, waarvan de details nog niet duidelijk zijn. Het kan gaan om een ​​lening van enkele miljoenen. “Wij zijn druk bezig met deze financiering. Hiervoor lopen verschillende projecten.”

Volgens De Graaf heeft hij zomerstop heeft de gemeenteraad geïnformeerd van de financiële situatie rond de voltooiing van het stadion. “Ik heb toen gezegd dat we niets kunnen uitsluiten als het om een ​​hulpvraag van de gemeente gaat. En als we die vraag stellen, dan is er voor Cambuur maar één belang: we moeten een lening of garantie kunnen ondersteunen voor onze activiteiten.”

De gemeenteraad beslist

“De afgelopen jaren hebben wij er alles aan gedaan om een ​​betrouwbare partner te zijn voor onze stakeholders, waaronder de gemeente”, vervolgt De Graaf. “Dat willen wij graag blijven. Momenteel onderzoeken wij wat de mogelijke gevolgen van een dergelijke lening of garantie voor ons kunnen zijn.”

PvdA-raadslid Hein de Haan informeerde fractieleiders van de politieke partijen vorige week over de aanstaande hulpvraag. “We zijn in goede gesprekken met Cambuur over de uitfasering.” Volgens hem is er zowel ambtelijk als bestuurlijk veel contact.

“Maar een concreet verzoek hebben we nog niet”, zegt De Haan. Dat maakt het lastig om er iets over te zeggen, vindt hij. “Zodra dat verzoek binnen is, zal ik de gemeenteraad informeren.” Zij zullen er dan over moeten beslissen.

Grote tegenslagen

Dat de voetbalclub nu de gemeente benadert, zorgt voor wrevel en zorgen bij de raad. Jaar na jaar worden politieke partijen geconfronteerd met grote tegenslagen en moeten ze altijd nadenken over nieuwbouw om de bouw van het stadion te laten slagen.

GroenLinks maakte de afgelopen jaren duidelijk dat de gemeente zelf geen geld meer in het stadion moet investeren. “Een schenking is een heel gevoelige kwestie”, zegt partijvoorzitter Wim Spoelman. Zijn partij wil een garantie overwegen, maar alleen na gedegen onderzoek door financiële adviseurs. Want als de club extra geld leent, ‘moet ze die kosten wel kunnen dragen’.

Ook FNP-fractieleider Jan-Willem Tuininga vindt een donatie onwenselijk: “Wij zitten in een partij die er niet toe doet.” Er zijn genoeg wijk- en dorpsgebouwen en bedrijven die ook op geld uit zijn, benadrukt Tuininga.

Informatievoorziening

Het kan echter niet zo zijn dat Leeuwarden straks een stadion heeft waarin niet gevoetbald kan worden, meent het FNP-lid. Hij wil daarom graag constructief nadenken over een garantie aan de club. De partij is kritisch over de informatieverstrekking van De Haan: “Hoe lang heeft de juridische leider zich hiermee kunnen verzoenen?”

Geld geven staat ook niet op de agenda van GBL. De partij wil een lening of garantie overwegen, maar dan moet je goed kijken naar de leningsvoorwaarden en naar de oorzaken van het financiële tekort, zegt lijsttrekker Sikko Klaver. Uiteindelijk moet een lening op een gegeven moment worden afgelost. “En dan ben ik heel benieuwd waar het geld vandaan komt.”

“Zolang er geen voorstel komt, vind ik er niets van”, zegt Julie Bruijnincx van D66. Net als andere partijen is ze geschokt dat de gemeente voor de zoveelste keer financiële problemen snel moet helpen oplossen. Ze wil nu veel ruimte voor een gedegen afweging: ‘Als gemeente moeten we onszelf de tijd gunnen.’

Geen paniekvoetbal

Jarenlang moest het stadsbestuur vlak voor het zomerreces onder grote tijdsdruk besluiten nemen over enorme geldbedragen. “Wij willen dat paniekvoetbal niet meer”, zegt Bruijnincx. “Dus niet snel-snel, kort-kort.”

Het gemeentebestuur is druk bezig met de voorbereidingen voor de aanstaande vaststelling van de gemeentebegroting voor 2024. Het is onduidelijk of de steunaanvraag van Cambuur hierin nog kan worden meegenomen. Niemand weet precies wanneer dit verzoek zal komen.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *