Mogen ganzen in een studentenhuis en wat te doen met een leguaan na een politie-inval? Publieksacademie voor de Rechtspraak over dieren

[ad_1]

Mag je ganzen houden in een studentenhuis en wanneer kan de politie ingrijpen? Welke rechten hebben schapen in de wei of koeien in een stal? En wat gebeurt er met honden, katten en leguanen die justitie in beslag neemt?

Op 16 november bespreekt de Openbare Academie voor de Rechtspraak de rechten van dieren en de plichten van hun eigenaren.

Tijdens deze avond kijken we door de juridische lens naar dieren. Eerder dit jaar keurde de Tweede Kamer een wetsvoorstel goed om dierenmishandeling en verwaarlozing strenger te bestraffen. De maximumstraf voor het doden van bijvoorbeeld katten, het organiseren van hanengevechten of het laten sterven van een hond wordt verhoogd naar vijf jaar gevangenisstraf.

Aanklager Sus Broekstra werkte een tijdje bij het Functioneel Openbaar Ministerie, dat onder meer zaken voor de rechter brengt over grootschalige dierenmishandeling. Met aansprekende voorbeelden neemt ze je mee door vraagstukken uit haar praktijk. Wat vindt zij van de verscherping van de straffen voor dierenmishandeling?

Strafrechter Fred Janssens Als (economisch) politierechter behandelde hij veel zaken waarbij dieren betrokken waren. Wat heeft hij gezien? Hoe oordeelde hij en waarom? Wat zijn de achtergronden van mensen die voor de rechter zijn beland vanwege het mishandelen van dieren?

De avond zal worden geleid door Leonie Sinnema , verslaggever bij Dagblad van het Noorden. Na de lezingen is er tijd voor het stellen van vragen. Wel verzoeken wij u de vragen algemeen te houden. Tijdens de Publieke Academie is er geen ruimte om persoonlijke zaken te bespreken.

Wat, waar en wanneer

De lezingen zijn geschikt voor een breed publiek. Voor het volgen van de hoorcolleges is kennis van het recht niet noodzakelijk. Deelname is gratis. De dierenavond is op 16 november om 19.00 uur in de Offerhauszaal van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, aan de Broerstraat 5 in Groningen. Aanmelden kan via www.dvhn.nl/publieksacademie of via onderstaand digitaal formulier.

De Openbare Academie voor de Rechtspraak is een samenwerking tussen de Rechtbank Noord-Nederland, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, het Openbaar Ministerie Noord-Nederland en het Dagblad van het Noorden. Rechters, aanklagers, hoogleraren en andere deskundigen vertellen over thema’s in het recht waar veel mensen mee te maken hebben.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *