Boer Homme kreeg heel ‘ûnpersoanlik’ te horen dat er mogelijk een azc op zijn land komt. ‘It liket nergens nei’

[ad_1]

Homme Dijkstra uit Rottum vond het allemaal niet logisch. Hij zei dat hij een brief per post had ontvangen die volkomen onpersoonlijk was. De aankondiging: er komt mogelijk een asielzoekerscentrum op het land waar hij boert.

De melkveehouder was een van de zestien mensen die woensdagavond hun mening gaven aan de gemeenteraadsleden van De Fryske Marren over de mogelijke komst van het asielzoekerscentrum.

Aan het begin van de zomervakantie, zegt hij, ontving hij een brief gericht aan ‘de bewoners’ van zijn adres. “Iets met reclame? Wat kan het zijn? Nee, in een brief van de gemeente staat de kaart van jouw land duidelijk vermeld.”

Het is onduidelijk of dit ook betekent dat er binnenkort een asielcentrum op dat terrein wordt gevestigd. Allereerst moeten de gemeenteraden van De Fryske Marren en Heerenveen ermee instemmen.

Het vindt niets leuk

Daarnaast zal het asielzoekerscentrum in dat geval een klein deel van een zoekgebied van tientallen hectares betreden. Toch is 22 hectare van dat zoekgebied in gebruik, zei hij. ‘Voor jou in gigantische ympakt. Moeten we dat op deze manier van de gemeente horen? Onpersoonlijk. Het bevalt niets.”

De boer zei dat hij wist dat de exacte locatie nog onduidelijk was. En dat er altijd een mogelijkheid was dat er woningen gebouwd zouden worden. “Mar in asielzoekerscentrum is roeien.”

Een woordvoerder van de gemeente De Fryske Marren kon woensdagavond niet zeggen hoe het kon gebeuren en of het waar was dat hij zo onpersoonlijk op de hoogte was gebracht. ‘Ik moet het uitzoeken.’

Communicatie

Veehouder Dijkstra was in ieder geval niet de enige die klaagde over de communicatie van de gemeente. “Het was ronduit schandalig”, aldus Piet Sibma uit Rottum. “Bewoners en bedrijven zijn niet of nauwelijks geïnformeerd.” En hij vond het onlogisch dat de bijeenkomst in Theater de Hege Fonnen in Lemmer was. Waarom niet in Joure? “Er lijkt een actieve focus te zijn op het minimaliseren van lawaai uit de samenleving.”

Maar het grootste probleem was natuurlijk een heel ander probleem: veel aanwezigen uit het dorp van 750 inwoners wilden niet dat het asielzoekerscentrum met 450 plaatsen door zou gaan. Tegen de zin van de avondvoorzitter in lieten de naar schatting 140 bezoekers dit meerdere malen met geklap en geschreeuw vanaf de tribunes horen. Heerenveen-West? Rottum-Oost, zo zou het moeten heten. Omdat het echt min of meer hun dorp binnenkwam.

Piet Sibma zag voor zijn paardenbedrijf een ‘failurerisico’. Een groot deel van zijn manegeklanten komt uit Heerenveen, vertelt hij. Meisjes van 11 tot 19 jaar die in de zomer allemaal met de fiets komen voor paardrijlessen. Hij zou van ouders horen dat zij het niet veilig zouden vinden om hun kinderen alleen te laten fietsen als er binnenkort een groot asielzoekerscentrum zou openen.

Ergernis

Waarom moest het allemaal zo groots, vroeg onder meer Gerard Bilijam uit Rottum. Zoals veel inwoners van het dorp was hij niet tegen asielzoekers, zei hij. “Maar tegen massale schuilplaatsen.”

Hij vreesde dat veel alleenstaande mannen naar het asielzoekerscentrum zouden komen. “Ik zie dat dit fout gaat. Die asielzoekers vervelen zich. Ze gaan op zoek naar vertier en verlaten het mega-asiel. Want geen mens en geen asielzoeker laat zich opsluiten. En dan gaan we de nieuwe omgeving verkennen.” Er zou op allerlei plekken overlast zijn, schetste hij.

De gemeenteraad van De Fryske Marren bespreekt eind deze maand het asielzoekerscentrum. In maart wordt er een besluit genomen. Maandag organiseert de gemeente Heerenveen een inspraakavond in Fryslân Fean Plaza.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *