De rioolwaterzuiveringsinstallatie van Sint Annaparochie gaat verdwijnen: Wetterskip Fryslân trekt een miljoen euro uit voor het vernieuwen en verduurzamen van de rioolwaterzuivering in Franeker

[ad_1]

De rioolwaterzuiveringsinstallatie van Sint Annaparochie gaat verdwijnen. Wetterskip Fryslân trekt één miljoen euro uit voor de vernieuwing en verduurzaming van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Franeker. Het idee is dat het rioolwater dat nu in Sint Annaparcohie wordt gezuiverd, in de toekomst via een 17,5 kilometer lange leiding naar Franeker wordt getransporteerd.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Franeker is in 1986 gebouwd en in 2008 verbeterd. Maar de technologie verandert. Terwijl andere installaties water zuiveren met beluchting en bacteriën, gebeurt dit in Franeker nog steeds met oxidatiebedden en zandfilters. Hierdoor kan Franeker straks niet meer aan alle nieuwe eisen voldoen.

De installatie in Sint Annaparochie dateert uit 1974 en het gezuiverde water voldoet binnenkort niet meer aan de eisen. Wetterskip onderzocht de mogelijkheid om beide installaties aan te pakken, maar komt inmiddels tot de conclusie dat sluiting van ‘Sint Anna’ de beste oplossing is.

Druk lijn

Dit betekent dat er tussen de twee zuiveringsinstallaties een drukleiding van 17,5 kilometer wordt aangelegd. De nieuwe drukleiding zorgt voor het transport van rioolwater van bewoners en bedrijven uit Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Menaam, Berltsum, Vrouwenparochie, Nij Altoenae en Minnertsga.

In 2025 moet er een voorstel zijn ingediend voor de nieuwe zuiveringsinstallatie in Franeker en de aanleg van de pijpleiding. De uitvoering staat gepland vanaf medio 2027 en zal ongeveer twee jaar in beslag nemen.

Wetterskip verwacht dat het project in totaal 56 miljoen euro gaat kosten.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *