OM start strafrechtelijk onderzoek naar Chemours, leiding mogelijk persoonlijk aansprakelijk | Binnenland

[ad_1]

Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht zich schuldig maakt aan strafbare feiten bij de uitstoot van PFAS in de regio Dordrecht. Aanleiding is onder meer de aangifte van ongeveer vierduizend mensen.

Onderzocht wordt of bestuurders van het bedrijf aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vervuiling van bodem, lucht en water. Ze wisten vast al jaren hoe schadelijk de PFAS-uitstoot is, maar deden er niets aan, zo bleek uit een recente uitzending van Zembla.

Advocaat Bénédicte Ficq, die voor de zomer het initiatief nam tot de massa-aangifte, zei destijds te hopen dat de directie zich persoonlijk voor de rechter zou moeten verantwoorden voor het feit dat zij willens en wetens zeer schadelijke stoffen in het milieu hebben gebracht. Terwijl al tientallen jaren bekend is dat dit gevaarlijk is voor het milieu. Als dat bewezen wordt, lopen de meest verantwoordelijken gevaar een gevangenisstraf van twaalf tot vijftien jaar.

Ruim een ​​jaar onderzoek

Het onderzoek zal minimaal een jaar duren, aldus het Openbaar Ministerie. Zij werkt samen met de Milieudienst Rijnmond en de politie. Allereerst wordt gekeken naar de PFOA-emissies tot en met 2012. Vervolgens ook naar de opvolger GenX. Deze PFAS-stoffen zijn chemische verbindingen die niet afbreken in het milieu en schadelijk zijn voor de gezondheid.

Chemours heeft nog meer om naar uit te kijken. Eind september oordeelde de rechter dat Chemours aansprakelijk is voor de vervuiling van een groot gebied in de Drechtsteden. Vier omliggende gemeenten willen de schade verhalen op het chemiebedrijf. Chemours zegt mee te willen werken door een fonds op te richten. Ook loopt er onderzoek naar de blootstelling van werknemers aan te hoge concentraties PFAS. Volgens het Openbaar Ministerie bevindt dit zich in de eindfase. Daarnaast worden individuele incidenten onderzocht waarbij mogelijk sprake is van overtreding van de milieuregelgeving.

Lees alles over de schadelijke uitstoot van Chemours in ons dossier.

‘ziedend’

Advocaat Bénédicte Ficq nam onlangs het initiatief voor de massaaangifte tegen het chemiebedrijf. Die verklaring werd ondertekend door ongeveer vierduizend mensen die in het gebied wonen. Onder hen is de bekende arts Diederik Gommers, die op deze site zei ‘woedend’ te zijn over de houding van Chemours. Al het nieuws over de PFAS-uitstoot deed hem beseffen dat hij zijn kinderen onbedoeld in een gevaarlijke omgeving had laten opgroeien. “Voor mij zijn de managers daar niets beters dan criminelen. Ze wisten het gewoon.”

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *