Mestvergistersbranche hekelt hard optreden tegen drugsafval: gehaltes zijn extreem laag en amfetamine komt mogelijk via zuiveringsslib

[ad_1]

De noordelijke milieudiensten voeren onverantwoord hard op tegen de vele mestvergistingsbedrijven waar amfetaminen zijn aangetroffen. “Veel bedrijven zullen op deze manier instorten.”

Dat betogen sommige exploitanten van deze bedrijven en hun brancheorganisatie Platform Groen Gas.

Eind vorige week gerapporteerd DvhN dat de milieudiensten in Groningen, Fryslân en Drenthe het merendeel van de co-vergistingsbedrijven in Noord-Nederland (23 van de 32) hebben gesloten. De reden is de ontdekking van amfetaminen – een chemisch stimulerend middel dat geassocieerd wordt met de snelheid van harddrugs – in het digestaat. Dit gebeurde tijdens controles in juni. Digestaat is het restproduct na het fermentatieproces. Het wordt normaal gesproken verkocht als kunstmest. Door vergisting ontstaat biogas, waarmee bedrijven groen gas of groene stroom produceren.

Digestaat is geen meststof meer, maar een afvalstof

De milieudiensten hebben de bedrijven laten weten dat zij het digestaat als afval moeten beschouwen vanwege de vondst van amfetaminen. Ze mogen het niet als kunstmest verkopen. “En daarmee zet je deze bedrijven op slot”, legt Robert Goevaers van het Groen Gas Platform uit. “Als ze niet mogen afvoeren, kunnen ze geen grondstoffen leveren. Dit betekent dat de vergister stilgelegd moet worden en dat gaat veel geld kosten. Je kunt vergisters niet bedienen met een aan- en uitknop. Het is een biologisch proces met een lange opstarttijd.”

En als afval afvoeren? “Dat is extreem duur. Dat kan eigenlijk geen enkele operator betalen”, zegt Goevaers. “Ook voor andere partijen in de keten zal dit een enorme kostenpost zijn. Het is daarom belangrijk dat dit zeer snel wordt opgelost. Anders zullen veel bedrijven failliet gaan.”

De inhoud is zeer laag

Wat Goevaers van meerdere bedrijven krijgt, is dat de amfetaminegehalten extreem laag zijn. Een Friese operator, die anoniem wil blijven, bevestigt dit. “De hoeveelheid is de helft lager dan de norm die Wageningen Universiteit hanteert voor de maximale hoeveelheid amfetamine die in oppervlakte- en grondwater aanwezig mag zijn.”

Ook deze exploitant is van mening dat de milieudiensten de Meststoffenwet onjuist toepassen. “Ze zeggen: ‘Er mag niets in zitten’, terwijl deze wet spreekt over ‘geen ontoelaatbare hoeveelheden’.” Goevaers vult aan: “Er zijn geen normen en de consequenties zijn ook niet duidelijk. Dat maakt dit hele verhaal zo ontzettend ingewikkeld.”

Ongerechtvaardigd beeld van drugscriminaliteit

Hij is van mening dat de blokkades van de milieudiensten de indruk wekken dat de exploitanten deel uitmaken van de drugscriminaliteit. “En dat is onzin. Het is uiteraard onwaarschijnlijk dat tweederde van de bedrijven onder druk komt te staan ​​of deel uitmaakt van de drugsmaffia.”

Herkomst van medicijnresten

Maar wat is de herkomst van het medicijn gebleven? Goevaers verwijst naar zijn eigen recente onderzoek door verschillende operators. “Ze keken naar wat deze 23 geblokkeerde mestvergistingsbedrijven met elkaar gemeen hebben. Vervolgens blijkt dat 22 van deze bedrijven zaken doen met een transportbedrijf dat ook zuiveringsslib vervoert. Hierin kan amfetamine zitten. Zuiveringsslib mag niet in de vergisters, maar het kan daar toch als residu in een nieuwe transportlading terecht zijn gekomen.”

De milieudiensten waren vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *