Jetten: Meer zorgpersoneel uit het buitenland nodig | Politiek

[ad_1]

Om te voorkomen dat ouderen niet meer verzorgd kunnen worden, heeft Nederland meer zorgpersoneel uit het buitenland nodig. Als we betere zorg willen, is dat de eerlijke boodschap, zei D66-lijsttrekker Rob Jetten zaterdag op een partijcongres.

Jetten zei in zijn eerste conferentietoespraak als nieuwe partijleider dat politici ‘moeilijke keuzes moeten durven maken’. “Mensen willen een beleid dat problemen niet langer ontkent of uitstelt.” Volgens Jetten moet gekeken worden welke sectoren meer arbeidskrachten nodig hebben en moeten de mensen die nodig zijn “specifiek uitgenodigd worden”. “Tegelijkertijd moeten we erover nadenken of we hier nog andere sectoren willen hebben waar buitenlandse werknemers weinig verdienen en slecht gehuisvest zijn.”

Het kabinet viel deze zomer omdat de regeringspartijen het niet eens konden worden over strengere regels op het gebied van migratie, waaronder arbeidsmigratie. De bevolkingsgroei is de afgelopen jaren volledig te danken aan migratie, waarbij vorig jaar ongeveer 220.000 mensen arriveerden. Jetten zegt dat er afspraken op tafel lagen om ‘de arbeidsmigratie goed te regelen’. Hij verwijt de VVD de onderhandelingen te hebben opgeblazen omdat zij strengere eisen wilde stellen aan gezinshereniging voor asielzoekers. “Wij kwamen tot stilstand.”

Jetten haalde in zijn toespraak meerdere keren uit naar de VVD. Hij zei dat het misschien maar goed is dat de regering gevallen is. “Want het blijven regeren met een partner die de uitweg naar rechts zoekt, staat een daadkrachtige en stabiele regering in de weg.” Volgens Jetten wil zijn partij na de verkiezingen haar verantwoordelijkheid dragen. “Maar werk niet mee aan een koers die steeds rechtser, rechtser, rechtser wordt.”

Kerncentrales

Naast migratie moeten politici ook impopulaire keuzes durven maken om het stikstofprobleem op te lossen zodat er weer huizen gebouwd kunnen worden, vertelde Jetten op zijn partijcongres. Volgens hem moet de bio-industrie verdwijnen. En om het klimaatprobleem op te lossen kan Nederland niet zonder nieuwe kerncentrales.

De leden van D66 waren het daarmee eens verkiezingsmanifest op een aantal onderdelen. Een van de meest ingrijpende aanpassingen is dat de partij niet langer wil dat de AOW automatisch in hetzelfde tempo stijgt als een verhoging van het minimumloon. Deze zogenaamde koppeling kost miljarden euro’s, terwijl uit een eerder advies van de Raad van State bleek dat armoede onder AOW-ers minder een probleem is dan onder andere leeftijdsgroepen.

Ook deze regering wilde het staatspensioen niet verhogen toen zij het minimumloon verhoogde. Dit leidde echter tot een storm van protest en onder druk van de oppositie in de Tweede Kamer gooide het kabinet het roer om. D66 wil dat in de toekomst niet meer. Vrijwel alle partijen, inclusief D66, willen het minimumloon verder verhogen om de armoede te bestrijden. Als het aan de Democraten ligt, blijft de koppeling met de bijstand bestaan. Maar de AOW mag niet in hetzelfde tempo stijgen. D66 vreest dat de AOW onbetaalbaar dreigt te worden. Binnenkort zullen steeds minder werknemers het geld moeten inzamelen voor steeds meer gepensioneerden. De AOW wordt al jaren deels betaald uit de belastingen en niet meer alleen uit de premies die mensen zelf betalen.

Bovendien is de lerarenopleiding, als het aan D66 ligt, voortaan gratis. Om het enorme lerarentekort aan te pakken hoopt de partij dat meer jongeren voor het vak zullen kiezen door het collegegeld voor lerarenopleidingen af ​​te schaffen.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. Je kunt al onze podcasts vinden op ad.nl/podcasts.Bekijk hier al onze video’s over politiek:

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *