Paasmis van de Paus: troost in oorlogstijd? | opinieOp Paasmaandag bladerde ik door de kanalen en bleef op NPO2, waar in Rome over de Eucharistie werd gedelibereerd door de paus en zijn kardinalen, bisschoppen, priesters enzovoort.

Wat mij in eerste instantie opviel was de prachtige decoratie met Hollandse lentebloemen. Een prachtig gezicht. De paus in een prachtig gewaad, ondersteund door priesters die voor hem de liturgie hielden. Een kwetsbare man die zich staande wist te houden.

De Pauselijke Garde stond netjes in de rij in prachtige uniformen. Een jongeman van een jaar of twintig las een deel uit het Evangelie van Matteüs. Het onthulde dat Jezus werd vernederd, geslagen en gekruisigd. Dit is waar het allemaal om ging.

Pracht en pracht

Voor mij was dit de eerste grote tegenstrijdigheid. De pracht van het Paasfeest. Wat een contrast met wat de jongeman las. Een tekst die je diep raakte en voor een groot contrast in mijn gedachten zorgde.

De paus riep op tot een staakt-het-vuren in Gaza en een einde aan de oorlog in Oekraïne.

Groot contrast

De oproep van de prelaat had weinig effect toen ik vervolgens het nieuws op tv zag waarin Rusland een zwaar bombardement uitvoerde op elektriciteitscentrales in Oekraïne, resulterend in een groot aantal doden, en Israël een ziekenhuis in Gaza bombardeerde. Chaos en een groot aantal doden. Helaas konden noch de paus, noch Jezus dit voorkomen.

Ik kon me geen groter contrast voorstellen met wat er in Rome gebeurde. De duizenden mensen op het Sint-Pietersplein die de Paasmis bijwoonden, hadden alleen oog voor wat er op het grote podium gebeurde.

Hopelijk putten mensen hier troost uit.

Marten de Rapper. Sneek

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *