‘Niet nog meer stroomkabels door Veerse Meer, maar door Westerschelde’ | VeereStroomkabels van toekomstige windparken op de Noordzee kunnen het beste bij Terneuzen aan land komen. De Zeeuwse autoriteiten raden een derde kabel via het Veerse Meer dringend af.


Rolf Bosboom


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *