Spreiding cultuur over regio’s wordt belangrijker voor subsidie

[ad_1]

De verdeling van het cultuuraanbod over Nederland blijft de komende jaren een van de belangrijkste criteria voor de verdeling van overheidssubsidies.

Dat maakte de Culturele Raad donderdag bekendnadat de Tweede Kamer daar afgelopen zomer om had gevraagd. De Raad en het Ministerie van OCW wilden eigenlijk minder prioriteit geven aan het criterium ‘geografische spreiding’.

Na gemeenten is de overheid de belangrijkste subsidieverstrekker voor de culturele sector. 120 culturele instellingen die van nationaal belang zijn, ontvangen hun subsidies rechtstreeks van het ministerie van OCW. Dit gebeurt altijd voor een periode van vier jaar. Het ministerie zal hier de komende jaren jaarlijks 230 miljoen euro aan uitgeven. Nog eens 265 miljoen euro wordt verdeeld via de zes cultuurfondsen van het kabinet.

Politieke druk

Donderdag publiceerde de Raad voor Cultuur de beoordelingscriteria voor de ‘culturele basisinfrastructuur’ (BIS) voor de periode 2025-2028. Demissionair staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur, D66) deed dit in juni al de regels zijn bepaald. ‘Geografische spreiding’ was niet langer één van de belangrijkste beoordelingscriteria, terwijl dit in de BIS-periode 2021-2024 nog wel het geval was.

In juli stemde echter vrijwel de gehele Tweede Kamer vóór een motie van coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en VVD om deze verdeling over het land als hoofdcriterium te nemen. Dat heeft het ministerie van OCenW deze week bevestigd.

Er is veel politieke druk om het culturele aanbod te vergroten, vooral buiten de Randstad. Onder meer de BBB, de winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen in maart, pleit hiervoor. Het is onduidelijk hoeveel het huidige besluit van OCW in de praktijk gaat uitmaken. Geografische spreiding was al sterk ingebed in de algemene beoordeling van BIS-instellingen. De komende periode zal dit ook meer ingeburgerd raken voor festivals en jeugdpodiumkunsten.

Uslu zei eerder dat zij in de komende BIS-periode 2025-2028, na de turbulente coronaperiode, prioriteit wil geven aan ‘vrede, vertrouwen en continuïteit’ voor culturele instellingen. De belangrijkste inhoudelijke verandering is dat diversiteit, eerlijke praktijk (inclusief eerlijke betaling) en goed bestuur belangrijker worden in de beoordeling.

Lees ook
Geen harde duurzaamheids- en diversiteitseisen voor cultuursubsidies, zegt staatssecretaris Uslu

Staatssecretaris van Cultuur Gunay Uslu wil met de komende subsidieronde de culturele sector ‘ademruimte’ en ‘vertrouwen’ bieden.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *