Parliament pushes to to ban breeding, owning bite-dangerous dogs


De Tweede Kamer wil het fokken en houden van honden die een risico op bijten vormen, verbieden. Er bestaat brede steun voor een plan dat de VVD woensdag op Dierendag lanceerde, RTL Nieuws rapporten.

Het plan van de VVD richt zich op het verbieden van honden die met veel kracht kunnen bijten, niet loslaten, schudden en trekken. Dergelijke honden kunnen ernstige verwondingen veroorzaken, waarschuwde de vereniging van plastisch chirurgen in augustus. De afgelopen achttien maanden hebben ze honderd keer een operatie uitgevoerd om mensen te herstellen die gewond waren geraakt door hondenbeten.

“Elk jaar zijn er veel incidenten. Uiteraard komen de slachtoffers niet altijd bij de plastisch chirurg terecht”, zegt VVD-Kamerlid Erik Haverkort. “Er zijn geen goede betrouwbare gegevens, maar volgens schattingen van jaren geleden worden jaarlijks 150.000 mensen en nog veel meer dieren gebeten.”

Haverkort denkt dat een verbod op het fokken en houden van bijtgevaarlijke honden het aantal incidenten zal terugdringen. Zijn plan richt zich op kenmerken in plaats van op rassen. Hij wees erop dat een verordening inzake agressieve hondenrassen die van 1993 tot 2008 van kracht was, weinig impact had. “Als we rassen aanwijzen zijn er altijd fokkers die met nieuwe kruisingen komen die niet onder het verbod vallen. Dat moeten wij voorkomen.”

Een ander onderdeel van het plan van de VVD is een beter registratiesysteem voor bijtincidenten. Slechts enkele gemeenten leveren gegevens aan het huidige nationale hondendossier, waardoor de omvang van het probleem en welke honden daarvoor verantwoordelijk zijn lastig vast te stellen is. “We moeten ervoor zorgen dat alle gemeenten meedoen door ze te ondersteunen en te faciliteren. In principe zou het moeten werken. En als het nodig is, moeten we registratie verplicht stellen”, aldus Haverkort.

De VVD vroeg demissionair minister van Landbouw Piet Adema om het plan verder uit te werken. Adema werkt al aan een systeem dat het fokken van honden met eigenschappen die slecht zijn voor de gezondheid verbiedt. De VVD vindt het logisch om bijtgevaarlijke honden aan dit systeem toe te voegen. Ook hier moeten deskundigen aangeven welke eigenschappen honden gevaarlijk maken als het om bijten gaat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *