Leeuwarden vraagt 5 miljoen voor versnellen bouw 539 woningen: deels in Middelsee, waar verkoop ‘moeizaam gaat’De gemeente Leeuwarden heeft 5 miljoen euro overheidssubsidie ​​aangevraagd om de bouw van 539 woningen te versnellen. Een deel hiervan moet naar Middelsee komen.

De gemeente mikt op financiering uit de landelijke Start Bouw Impuls (SBI). Hiermee wil demissionair minister Hugo de Jonge de stagnerende woningbouw gaande houden in de strijd tegen het woningtekort. De gemeente is slechts ‘secretaris’. Het geld komt uiteindelijk terecht bij de ontwikkelaars.

Subsidies worden alleen toegekend aan projecten die planmatig al zijn opgeleverd en waarvan minimaal de helft uit betaalbare woningen bestaat. Volgens burgemeester en wethouders zijn er twaalf verschillende projecten in Leeuwarden. B en W hebben besloten welke deze geheim moeten blijven.

‘Moeilijk te verkopen’

Voor een deel gaat het in ieder geval om woningbouw in Middelsee. De verkoop gaat daar niet goed, schrijven B en W gemeentebegroting 2023 . Uit de tekst blijkt dat ze deze subsidie ​​in deze wijk willen inzetten.

De bouw van appartementencomplex Huis aan de Haven zal ‘rond april 2024’ klaar zijn, verwacht de gemeente. ‘Wetterhiem (Friso) en Tolvesum (Jorritsma) staan ​​momenteel te koop. De verkoop is moeilijk.’

‘De vrije kavels die in 2023 in Unia en Barrahûs op de markt kwamen, zijn vrijwel allemaal verkocht. Er is een beweging in goedkope aankopen en gratis kavels.’ Ook op De Werp (nabij De Werpsterhoeke) zullen extra woningen worden ontwikkeld.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *