Minder personeel dreigt in ouderenzorg door geldruzie met zorgkantoren | Binnenland

[ad_1]

drie vragenOuderenzorgorganisaties hebben meer personeel nodig om het toenemende aantal ouderen te kunnen verzorgen, maar zijn bang dat ze mensen moeten ontslaan. Dinsdag stonden zo’n 250 zorgaanbieders tegenover de zorgkantoren in de rechtszaal om meer geld te eisen. Drie vragen over het conflict.

Ongeveer 250 zorgaanbieders uit het hele land spanden een kort geding aan tegen de zorgkantoren van VGZ, Menzis, Zilveren Kruis, CZ, Zorg en Zekerheid en Salland. Ze hebben het gevoel dat ze niet genoeg geld krijgen en zijn bang dat ze verlies zullen lijden. Zorgaanbieders hopen via de rechter af te dwingen dat de tarieven omhoog gaan, zodat ze niet hoeven te bezuinigen. De zorgkantoren beweren op hun beurt dat volgens hun berekeningen driekwart van de organisaties eenvoudigweg break-even draait of winst maakt.

Ontvangen zorgverleners echt te weinig?

Volgens gezondheidseconoom Xander Koolman hebben ze zeker een punt. “Ouderen hebben het recht om aanspraak te maken op zorg via een indicatie, maar die zorg is straks niet meer te verzilveren. Want daarvoor moeten zorgaanbieders kunnen uitbreiden en dat kan met deze tarieven niet.”

De ouderenzorg krijgt minder geld dan eerder werd geraamd. Door een bezuiniging van 225 miljoen euro stond er op Prinsjesdag al een lijn, maar komt er minder geld voor valpreventie en vastgoed voor verpleeghuizen. Tegelijkertijd kregen gezondheidswerkers dit jaar een salarisverhoging van 10 procent. Deze meerkosten zijn de komende drie jaar niet meegenomen in de nieuwe tarieven.

Zo komt de Noordelijke Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) nog steeds 1 miljoen euro tekort, zegt directeur Roeli Mossel. “Instituties zullen instorten. Misschien gebeurt dat niet meteen volgend jaar, maar wel in de jaren daarna. In sommige regio’s zullen er gaten ontstaan ​​in de ouderenzorg.”

Maar wat betekent dat voor ouderen die zorg nodig hebben?

Als zorgaanbieders minder te besteden hebben, zullen ouderen dit ook merken. “Ze hebben een bepaald bedrag per klant per dag, dus ze gaan bijvoorbeeld bezuinigen op contactminuten. Medewerkers moeten mogelijk ook meer klanten per persoon verzorgen. Het betekent een achteruitgang in de zorg”, zegt Koolman.

Sommige zorgaanbieders bereiden zich al voor op een reorganisatie of inkrimping. Uit onderzoek onder zestien zorgaanbieders in Groningen blijkt dat zeven ‘de formatie moeten aanpassen’, zegt Mossel. “Dit doen ze vaak door leegstandsbevriezingen in te stellen. Maar dat heeft gevolgen voor de gezondheidszorg. Bewoners krijgen minder zorg of minder personeel in de groep.”

Want er is juist meer personeel nodig om het snel groeiende aantal ouderen te verzorgen. Koolman: “Het kabinet wil niet méér zorg bieden. Dat is het beleid. Het hoopt dat mensen meer voor elkaar gaan zorgen. Dus als er geen zorgpersoneel meer is, zie je de druk elders toenemen.”


Bekijk onze populairste nieuwsvideo’s in de onderstaande afspeellijst:

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *